Mål

v At dansk sprog og kultur bliver en naturlig del af det daglige samvær

v At barnet skal lære om det danske samfund og opleve danske traditioner

v At børnene gensidigt er med til at inspirere hinanden

v At skærpe interessen for natur og miljø

v At barnet lærer at løse konflikter gennem samtale frem for vold

v At barnet lærer sig selv at kende og kan sige til eller fra

v At legen i børnehaven hele tiden er i udvikling

v At styrke barnets udvikling gennem motorik

v At barnet lærer at bruge alle sanser ( lugte, høre, se, føle og smage)

v  At udvikle barnets kreative evner

Startside  Børnehave

Om Børnehaven

Månedsplan

Personale

Principper

Samarbejdsråd

Aktiviteter

Bibliotek

Billeder

Ferieplan

Kontakt

Impressum

Ejdersted Links

Vejviser

 

uuuuu