Garding Danske Børnehave

                                        Garding Danske Børnehave blev oprettet i 1956,

                og  havde de første 6 år hjemme i nogle lokaler på Vestejdersteds Danske Skole.

                                   I 1962 fik børnehaven sin egen bygning ved siden af skolen,

                                                         hvilken blev nedlagt i 2008.

 

 

 

 

      Garding Danske Børnehaves øverste myndighed er Dansk Skoleforening for Sydslesvig,

                                                    hvis vedtægter vi er underlagt.

 

 

 

 

                           

                                 Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen fra 1-6 år.

                                            Det vil sige, at børnene fra de er helt små,

                          har kontakt med andre børn og kan inspirere hinanden gensidigt.

                              Førskolearbejdet er integreret i det pædagogiske arbejde.

                         Efter børnehavetiden går børnene i skole på Uffe Skolen i Tønning.

                                                 De bliver kørt af en privat skolebus.

                                      Børnehaves åbningstid er mandag-fredag fra 7-14.

Startside  Børnehave

Månedsplan

Personale

Principper

Mål

Samarbejdsråd

Aktiviteter

Bibliotek

Billeder

Ferieplan

Kontakt

Impressum

Ejdersted Links

Vejviser

 

uuuuu