Principper:

 

 

Garding Danske Børnehave er en 1 gruppes børnehave.

De fleste aktiviteter foregår samlet, mens enkelte aktiviteter såsom f.eks. førskole, læsning og gymnastik foregår aldersopdelt.

Vi har et åbent værksted, som børnene må benytte frit efter lyst og behov.

Udfra forskellige emner bliver der løbende tilbudt forskellige kreative aktiviteter, hvor der lægges vægt på, at børnene kommer i berøring med mange forskellige materialer.

For os er det  vigtigt, at Garding Danske Børnehave er et sted, hvor både børn, forældre og personale synes, det er rart at være - både som enkeltperson- men også som helhed!

Vi arbejder meget individuelt og familiært. En tryg og nærværende atmosfære er forudsætning for al udvikling.

Blandt andet gennem vores emnearbejde styrker vi barnet på alle områder, hvor det også får fælles oplevelser og oplever glæde ved at samarbejde med andre.

Vi fokuserer meget på det danske sprog. Det er børnehavens opgave at lære børnene at forstå og tale dansk, så de senere kan følge undervisningen i skolen.

 

 

Startside  Børnehave

Om Børnehaven

Månedsplan

Personale

Mål

Samarbejdsråd

Aktiviteter

Bibliotek

Billeder

Ferieplan

Kontakt

Impressum

Ejdersted Links

Vejviser

 

uuuuu